Uygulama Metodu – Dialingua

Uygulama Metodu

İnceleme Gezileri ve Çalıştaylar 

Değerli öğretmenler ve eğitim profesyonellerinin katılımıyla yabancı dil eğitimi için daha iyi metotlar üzerinde çalışmalar yapılmış ve 5 İnceleme Gezisi ve Çalışma Atölyelerinden elde edilen yabancı dil eğitimine dair benzerlikler ve farklılıklar tartışılmıştır. 

 

Ağ Oluşturma 

Projenin uygulama aşamasında, üniversite öncesi eğitimin tüm seviyelerinde yabancı dil eğitimi metotları konusunda, Türkiye ve AB ülkelerindeki okul öğretmenleri ve yöneticilerinin işbirliğini sağlamak için ağ oluşturmak önemli bir yöntem olarak görülmüştür.  

Bununla birlikte AB müktesebatının eğitim alanında uzun vadeli işbirliği sağlamak ve gelecekteki eğitim konusunda daha fazla işbirliği yapmak için 4 yıldan fazla süredir işbirliği içinde olan TÖZOK ile ECNAIS arasındaki mevcut ilişkileri derinleştirmek için ağ oluşturma yöntemi sürdürülebilir diyalog açısından önem arz etmektedir. Projenin tüm aşamalarında, Türkiye ve AB ülkelerinde yerleşik kamu ve özel okulların yanı sıra STK'lar arasında ağlar oluşturmak, tüm tarafların kendi uzmanlıklarıyla katkıda bulunma fırsatına sahip olacağı güçlü bir platform sağlayacaktır. Bu da projenin amacına büyük bir katkıda bulunacaktır. 

 

En İyi Uygulamaların PaylaşımıTeknik Bilgi ve Bilgi Birikimi Transferi 

Türkiye'de 2 şehirde ve 3 Avrupa ülkesinde düzenlenen inceleme ziyaretleri ve çalıştaylarda ve AB müktesebatının eğitim faslı yürütme komitesi toplantılarında bilgi birikiminin ve tek bilginin aktarımı önem arz etmektedir. İlk olarak, yabancı dil eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik unsurlar ve kavramlar hakkında okul öğretmenleri ve yöneticileri arasında pratik bilgiler paylaşılmış ve sonrasında bu paylaşımlar bir çalışma haline getirilerek projenin bir yayını olarak tüm ilgilerle paylaşılmıştır.  

Ayrıca, DiaLingua kamu-özel sektör ortaklığı diyaloğunu, STK'ları ve kamu diyaloğunu teşvik ederek ortak bir çok kültürlü yabancı dil eğitimi anlayışı geliştirmeye odaklanmaktadır. 

Hesap oluştur
tr_TRTürkçe

Bu websitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu dokümanın içeriğinden sadece TÖZOK (Türkiye Özel Okullar Derneği) sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.