Genel Bakış – Dialingua

Genel Bakış

“Erken ve Genç Yaşlardaki Yabancı Dil Öğretiminde Daha İyi Yöntemler İçin Diyalog” Projesi (DiaLingua), Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında AB Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu 5. dönem hibe programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) ve Avrupa Özel Okullar Ulusal Dernekleri Konseyi (ECNAIS) ortaklığıyla 18 ay süreyle uygulanan bir projedir.

DiaLinguaprojesi , TÖZOK ve ECNAIS tarafından Türkiye ve AB ülkelerinde çalıştaylar ve inceleme ziyaretleri gibi etkinlikler vasıtasıyla Türkiye’nin yabancı dil öğrenme sorunu üzerinde çalışarak bu alandaki sorunlara çözüm bulma amacına sahiptir. AB ülkeleri eğitmenlerinin deneyimlerinden yararlanmayı merkeze alan proje; İyi Uygulama Kılavuzu, Karşılaştırma Raporu ve Sürdürülebilir Stratejik Planı’nı hazırlayarak; bunları karar alıcılar, yöneticiler, öğretmenler, ögrenciler, Türk ve Avrupa toplumlarıyla paylaşıp diyaloğu artırmayı ve dil eğitimi yöntemlerini daha kaliteli ve kalıcı kılmayı hedeflemektedir.

DiaLingua projesinin temelinde, genç yaşta yabancı dil öğrenmeye başlamanın sağladığı avantajlarla dilbilim ve bilişsel becerilerin gelişimine paralel olarak problem çözme yeteneğini de geliştirmek amaçlanmaktadır. Uluslararası alanda geçerliliği olan bir dili öğrencilerine erken yaşta etkili bir şekilde öğretebilen ülkelerin yurtdışındaki rekabet potansiyelinin arttığı bilinen bir gerçek. Erken yaşlarda yabancı dil öğrenebilen bireylerin uzun vadede sosyo-ekonomik eşitsizliklerin giderilmesinde etkin rol alabildikleri de bugüne kadar yaşanmış deneyimlerden çıkarılabilen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, yabancı dil öğrenmenin Avrupa’da seyahat etmek, çalışmak ve eğitim almak isteyen Avrupa vatandaşları için değerli bir kazanım ve Avrupa toplumuna katılım açısından da önemli bir faktör olduğu bilinmektedir.

Hesap oluştur
tr_TRTürkçe

Bu websitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu dokümanın içeriğinden sadece TÖZOK (Türkiye Özel Okullar Derneği) sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.