Çıktılar – Dialingua

Açılış Seremonisiyle birlikte başlangıcı yapılan projemizin amaçları ve etkinlikleri eğitim alanınaktif katkıda bulunan geniş bir katılımcı kitlesiyle paylaşılmıştır. 

Proje kapsamında Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve Portekiz’e 3 İnceleme Ziyareti gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ise İstanbul ve Adana’da 2 İnceleme Ziyareti gerçekleştirilmiştir. Toplam 5 İnceleme Gezisine katılan yabancı dil öğretmenleri değerli gözlemlerini Karşılaştırma Raporları vasıtasıyla DiaLingua ile paylaşmıştır. 

İstanbul Final Çalıştayı’nda ise tüm gözlemler dikkate alınarak, yabancı dil eğitimini sekteye uğratan en önemli konular masaya yatırılmış ve üzerinde çözüm öneriyle ilgili çalıştay oturumları düzenlenmiştir. Katılımcı öğretmenler grup çalışmaları yapmış ve etkinlik boyunca yaptıkları çalışmaları sunumlar aracılığıyla tüm etkinlik katılımcılarıyla paylaştılar. 

Antalya’da gerçekleştirilen Yabancı Dil Eğitiminin Önemi Zirvesi’nde, proje ekibinin elde ettiği deneyimler, çıktılar ve çalışmalar gün boyunca sempozyum katılımcılarıyla paylaşıldı. Türk Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mona Aykul’un moderatörlüğünü yürüttüğü Zirve’de  özellikle sınıf içinde uygulanan metotların inovatif ve daha çok öğrenci merkezli olmasının önerildiğine dikkat çektiZirvenin açılış konuşmasını Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal gerçekleştirdi. DiaLingua’nın Avrupa ayağında uygulandığı ülkeleri temsilen Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya’dan katılan, projenin Avrupa’daki ortağı ECNAIS delegasyonunu üyeleri de konuşmalarıyla zirvede yerini aldı. Zirvenin ikinci oturumunda T.C. Dış İşleri Bakanlığı, AB Başkanlığı değerli temsilcileri ve uzmanları katılımcılara AB destekli projelerle ilgili bilgi aktardılar. İkinci oturumun açılışını yapan Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan, AB destekli projelerin Türkiye-AB uyum sürecindeki önemine vurgu yaptı ve projelerden örneklerle TR-AB ilişkileri üzerinde oynadığı temel rolün önemini anlattı. AB Uzmanı Sinem İçöz Bölükbaşı, DiaLingua gibi uygulaması süren benzer projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Ulusal Ajans’tan Uzman Gül Özcan ise Türkiye’de uygulanan AB destekli Erasmus+ Hareketlilik ve Stratejik Ortaklık projelerin kapsamından ve proje başvuru süreçlerinden bahsetti.  Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü, Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hakan Atik de zirve katılımcıları arasındaydı. Ayrıca, DiaLingua Projesi ve AB Başkanlığı – Sivil Toplum Diyaloğu Programı için kurulan stantta etkinlik boyunca fuaye alanında ilgilerle birebir bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı. 

Avrupa’da ve Türkiye’de İnceleme Ziyaretlerine katılan öğretmen raporları, proje ekibi gözlemleri ve çalışmalarıyla İyi Uygulama Kılavuzu, Karşılaştırma Raporu ve Sürdürülebilir Stratejik Planı’nın yazımı tamamlanmıştır. Projemize katılan Avrupalı ve Türkiyeli dil öğretmelerinin gözlemlediği Türk ve AB Eğitim sistemlerinin benzerlikleri ve farklılıkları bu çalışmalarda detaylı bir şekilde aktarılmıştır. Özel ve devlet okullarının tamamına bu değerli kaynakların ulaştırılması için yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilmektedir. 

Yaptığımız tüm çalışmaların, elde ettiğimiz çıktıların ve gözlemlerin hedef kitleyle ve tüm eğitim paydaşlarıyla sürdürülebilir bir şekilde paylaşılabilmesi için websitemiz inovatif bir araç olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte websitemizin forum bölümünün yabancı dil eğitimcilerinin interaktif kullanımına açık olması, websitemizi yabancı dil eğitiminde en iyi yöntemlerin paylaşılması açısından oldukça yararlı bir platform haline getirmektedir. 

Günümüzde yabancı dil bilmenin AB-Türkiye ilişkileri üzerindeki önemli etkisi yadsınamaz bir gerçektirDiaLingua düzenlediği etkinliklerle ve elde ettiği çıktılarla Türk ve Avrupa toplumlarının diyaloğuna katkıda bulunmak için çalışmaktadır. 

Hesap oluştur
tr_TRTürkçe

Bu websitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu dokümanın içeriğinden sadece TÖZOK (Türkiye Özel Okullar Derneği) sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.